Kjøpsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Følgende kjøpsvilkår gjelder for internettsalg på https://lesdeux.no/ og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Om selskapet og parter

Nettsiden eies av LES DEUX ApS, Raffinaderivej 10 Building J, DK-33506465 («selger», «vi», «oss»). Onlinekjøp på hjemmesiden er bindende når denne har blitt bekreftet av både selger og den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Norsk selskapsinformasjon:
Les Deux
c/o TIMEVAT AS
PO Box 11, Alnabru
0614 Oslo

Org.nr.: 929 123 174

(+45) 78 74 53 35
customercare@lesdeux.com

Avtalen

Avtalen består av disse kjøpsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale, alle prisene vist på siden er i norske kroner (NOK). Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Betaling

Du kan betale med følgende betalingsmetoder på https://lesdeux.no/:

Kortbetaling
Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom vår betalingspartner Shopify Payments. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, JCB, American Express

PayPal
PayPal (kortbetaling og PayPal konto). Betal raskere og sikrere gjennom å bruke PayPal. Ved å betale med PayPal kan du enten bruke din eksisterende PayPal-konto eller gå videre uten å tidligere ha en konto og betale med et betalings- eller kredittkort. For mer informasjon, gå til www.paypal.com.

Vipps
Vi tilbyr betaling via Vipps, som er et norsk selskap som tilbyr betalings-, og ID-løsninger. For å bruke tjenesten kreves det at du laster ned appen og lager en konto, hvilket også krever at du har et norsk telefonnummer. Dermed kan du enkelt benytte deg av betalingsløsning, som både er rask og enkel. For mer informasjon, gå til www.vipps.no.

Google Pay
Google Pay er en rask, enkel og trygg måte å bruke på nettsteder, i apper og i butikker med kortene du har lagret i Google-kontoen din. Du får de samme fordelene når du bruker kortet ditt via Google Pay som når du bruker det på den vanlige måten. For mer informasjon om Google Pay, gå til https://pay.google.com/intl/en_no/about/learn/.

Apple Pay
Vi tilbyr også betaling via Apple Pay i nettbutikken vår. Apple Pay fungerer både med iPhone og Apple Watch. Du har full oversikt over alle kjøpene du gjør i appen og i mobilbanken, som du ville hatt dersom du betalte med fysisk kort. Denne betalingsmetoden er både sikker og rask. For mer informasjon, gå til https://www.apple.com/no/apple-pay/.

Levering

Din bestilling leveres med DHL til nærmeste utleveringssted/til din adresse/til bedriftsadresse. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag. Merk at vi ikke leverer til Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya.

Leveringstid
Vår normale leveringstid er -4 dager etter at din ordre har blitt sendt. På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Det framgår i så fall på produktsiden, i handlekurven og i kassen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller en representant, har overtatt tingen.

Fraktkostnad
En fraktkostnad på 99 kr for standardlevering tilkommer på alle bestillinger (under 1500 kr). På bestillinger over 1500 kr er frakten gratis. Ved bestilling av ekspresslevering så vil det forekomme en fraktkostnad på 180 kr på alle bestillinger.

Ikke mottatt ordre
Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på ordrebekreftelsen din ber vi deg kontakte kundeservice på customercare@lesdeux.com eller per telefon +45 78 74 53 35. Vi kommer til å undersøke saken så snart som mulig og om det har hendt en feil så sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.

Forsinket levering
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

 • Oppfyllelse - Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving - Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 • Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade- og risiko
LES DEUX er ansvarlig for at din bestilling frem til du fysisk har mottatt den. Dersom du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse, kontakte kundeservice på customercare@lesdeux.com eller per telefon +45 78 74 53 35. 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom en melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra en melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller testing av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur
Du skal fylle ut et returskjema og vedlegge dette når du sender returen. Du kan enten benytte denne standardblanketten om du benytter angreretten eller returskjemaet som fulgte med i pakken din. Vi anbefaler at du benytter returskjemaet som fulgte med i pakken når du mottok ordren din. Det er også mulig å levere inn returen din fysisk i vår butikk i Oslo.

Du kan benytte din angrerett ved å unnlate å hente ut en bestilling som har blitt sendt og er klar til henting hos på hentestedet.

Om du bruker en returfraktseddel som du får av LES DEUX, er du ansvarlig for at produktene returneres til LES DEUX i god tilstand, altså at emballasjen som benyttes ved returfrakten er forsvarlig. Videre er LES DEUX ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). Om du ikke benytter en returfraktseddel som vi har laget og gitt deg, men et annet returfraktalternativ så ligger det fullstendige ansvaret fer at forsendelsen når fram til oss på deg som kunde.

Bytte
Vi tilbyr ingen direktebytter.

Returadresse
LES DEUX
AA. Louis-Hansens All 14
3060 Espergaerde
Denmark

Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. 

 • Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
 • Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
 • Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Om du har mottatt en defekt eller et feil produkt ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på Customercare@lesdeux.com eller per telefon (+45) 78745335, så hjelper vi deg videre og finner en løsning på problemet.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på̊ selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les mer i vår Personvernerklæring her.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

COOKIES

12.1 Vi anvender cookies på hjemmesiden. Les mer om bruk av cookies i våre betingelser herunder: Cookies.

Angrerettskjema

ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

Dette skjemaet fyller du ut og returnerer kun hvis du ønsker å gå fra avtalen.

Send Utfylt Skjema Til:

Les Deux ApS, AA. Louis-Hansens All 14, 3060 Espergaerde, Danmark

E-post: customercare@lesdeux.com

Angrerettserklæring Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende (sett kryss):

 • Varer (spesifiser nedenfor)
 • Tjenester (spesifiser nedenfor)

Sett Kryss og Dato:

 • Avtalen ble inngått den (dato): __________________ (ved kjøp av tjenester)
 • Varen ble mottatt den (dato): ___________________ (ved kjøp av varer)

Forbrukerens/Forbrukernes Detaljer:

Navn:

Adresse:

Dato: ________________

Forbrukerens/Forbrukernes Underskrift: (bare dersom papirskjema benyttes)

Du kan laste ned skjemaet direkte her.

Nyhetsbrev

Registrer deg for siste nytt

© 2024 Les Deux Inc. All Rights Reserved.