1. BRUK AV COOKIES

6.1 Cookies, formål og relevans

Ved å bruke denne nettsiden kan du gi oss tillatelse til å bruke cookies for å innhente informasjon om deg som kan brukes til å forbedre vårt innhold og til å øke verdien av reklamene vist på denne nettside.

Hvis du ikke ønsker tilgang på dine data kan du slette dine cookies (se instruksjoner nedenfor) og avstå videre bruk av denne nettside. Vi har utdypet på hva slags data som blir innsamlet, formål og tilganger av tredjeparter nedenfor.

6.2 Hva er cookies?

Denne nettsiden bruker “cookies”, som er en tekstfil lagret på din datamaskin, mobiltelefon og lignende apparater, med formål om å gjenkjenne apparatet, huske innstillinger, utføre statistikker og forbedre markedsføring. Cookies kan ikke inneholde skadelig kode som virus.

Det er mulig å slette eller blokkere cookies. 

Se instruksjoner på http://www.youronlinechoices.com/uk/faqs

Hvis du sletter eller blokkerer cookies kan reklamene bli mindre relevante for deg og forekomme oftere. I tillegg kan du risikere at nettsiden ikke fungerer optimalt og at noe av innholdet ikke blir tilgjengelig.    

6.3 Hvilke cookies brukes:

6.3.1 First-party cookies 

Les Deux bruker cookies for å optimere nettsiden og dens funksjonalitet. Våre cookies hjelper oss med å forbedre dine erfaringer når du besøker vår nettside. Nedenfor kan du lese mer om hvilke cookies Les Deux bruker og hensikten med dem.

6.3.2 Tilgang fra tredjeparter

Vi tillater tredjeparters plassering av egne cookies på vår nettside, såkalt tredjepart-cookies. Vi bruker markedsføring- og optimerings-cookies for å forbedre servicene på vår nettside. Dette inkluderer Google Analytics som vi bruker til å analysere hvordan du bruker nettsiden vår. Innsamlet data blir sendt of lagret i Googles servere. 

  1. DINE RETTIGHETER SOM DEN OPPLYSNINGEN GJELDER

7.1 Du har rett til tilgang til dine personlige data. 

På hvilket som helst tidspunkt hat du har rett til å motta informasjon om dine personlige data som vi behandler, hvor dataene kommer fra, og hva vi bruker det til. Du har også rett til å bli informert om tidsperioden for lagring av dine data og hvem som mottar dine personlige data i tilfellet av at vi overfører dem i eller utenfor Danmark. 

Hvis du anmoder om det kan vi informere deg om og gi den en kopi av de personlige data vi behandler om deg. Tilgangen kan være begrenset for å sørge for at andre personers data er beskyttet, samt forretningshemmeligheter og immaterialrett.

Du kan gjøre bruk av disse rettighetene ved å kontakte oss. Du kan finne vår kontaktinformasjon lett tilgjengelig på vår nettside.

7.2 Du har rett til å få korrekt personlig data rettet, begrenset eller slettet.

Hvis du tror at de personlige data vi behandler om deg er ukorrekte har du rett til å anmode om å få de rettet eller begrenset. Du må kontakte oss og informere om feilene og hvordan informasjonen skal korrigeres eller begrenset

I noen tilfeller er vi forpliktet til å slette dine personlige data. Dette kan være i tilfellet av at du trekker tilbake din tillatelse. Hvis du mener at dine personlige data ikke lenger er nødvendige for det formålet vi har innsamlet dem, kan du anmode om å få det slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personlige data blir behandlet i strid med lover og andre juridiske forpliktelser. 

Vi vil undersøke om forholdene er oppfylt ved anmodning om å få dine personlige data rettet, begrenset eller slettet. I dette tilfelle vil vi foreta endringene eller slettingen så fort som mulig.

7.3 Du har rett til å reservere deg

Du har rett til å reservere deg fra, på bakgrunn av din spesifikke situasjon, at vi behandler dine personlige data. Du kan også reservere deg fra overførsel av dine data for direkte markedsføring. Du kan også bruke dine rettigheter ved å kontakte oss. Du kan finne vår kontaktinformasjon lett tilgjengelig på vår nettside. Hvis vi finner at dine grunner er berettiget vil vi slutte å prosessere dine personlige data.

7.4 Du har rett til flyttbarhet av data

Du har rett til flyttbarhet av data til det omfang at behandlingen er utført på automatiske måter. Flyttbarhet av data betyr at du har rett til å motta dine personlige data som du har gitt til oss, på en strukturert, vanlig brukt og leslig format for maskiner. Du har også rett til å overføre disse data til andre behandlere uten hindring.

7.5 Angi en klage

Hvis du ønsker å angi en klage om vår behandling av dine personlige data har du rett til å kontakte det danske Datatilsynet (Danish Data Protection Authority), Borgergade 28, 5 etg., 1300 København K, +45 3319 3200, E-post: dt@datatilsynet.dk