Personvernerklæring

1. Innledning

Når du besøker www.lesdeux.no og tilknyttede tjenester, tilmelder deg vårt nyhetsbrev, oppretter deg som ”member”, foretar et kjøp på hjemmesiden eller besøker en av våre butikker, behandler Les Deux ApS, heretter ”Les Deux”, ”vi” eller ”vår”, dine personopplysninger i henhold til denne privatlivspolitikk.

2. Dataansvar

Les Deux er dataansvarlig for behandling av dine personopplysninger, som er beskrevet i de følgende avsnitt.

Hvis du gjerne vil i kontakt med oss er våre kontaktopplysninger:

Les Deux ApS

Raffinaderivej 10

Building J

CVR-nr.: 33506465

Telefon: +45 78 74 53 53

E-post: costumercare@lesdeux.com

3. Behandling av personopplysninger

Vi behandler dine opplysninger når du besøker vår hjemmeside eller når du besøker oss i en av våre butikker.

3.1 Bruk av hjemmeside uten tilmelding av tjenester

Det er mulig for deg å anvende hjemmesiden uten at vi innsamler opplysninger om deg. Du skal dog være oppmerksom på at det anvendes cookies på hjemmesiden, hvorfor en deaktivering herav kan nedsette hjemmesidens funksjonalitet. Hvis du accepterer cookies ved besøk på hjemmesiden, behandler vi de personopplysninger du gir samtykke til i den forbindelse, herunder opplysninger om din IP-adresse, opplysninger om din internett-browser, hvilke undersider du besøker samt hvor lenge besøket varer. Du kan lese mer om cookies, herunder hvilke cookies vi anvender og til hvilke formål, samt hvem vi deler cookies med i vår cookie-politikk.

3.2 Tilmelding til tjenester og bestilling av ordrer på hjemmeside

Hvis du via hjemmesiden tilmelder deg tjenester, accepterer visse cookies, kontakter oss eller foretar en ordre, behandler vi dine personopplysninger for å levere våre tjenesteytelser til deg, forbedre vår service og sikre kvalitet i våre tjenester.

3.2.1 Ordrer

Les Deux behandler følgende opplysninger når du foretar en ordre via hjemmesiden:

Fornavn
Etternavn
Adresse
E-post
Telefonnummer
Land
Betalingsopplysninger
Brukernavn & passord
IP-adresse(r)
Opplysninger om kjøpet

Formålet med behandlingen er:

Administrasjon av din relasjon til oss.
Levering av våre ytelser, herunder ekspedere din ordre.
Forbedring av våre tjenester.
Tilpasning av vår kommunikasjon og markedsføring til deg.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine opplysninger er:

Vi behandler dine opplysninger for å oppfylle den kontrakt vi inngår når du avgir en ordre, herunder for å ekspedere din ordre og levere det kjøpte til deg (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).

Hvis du har gitt ditt samtykke behandler Les Deux dessuten dine opplysninger for å tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring til deg (GDPR art. 6, stk. 1, litra a).

Vi behandler dine personlige data i forbindelse med vår legitime interesse i tilpassing av vår kommunikasjon og markedsføring til deg, f.eks. gjennom sosiale medier (Artikkel 6(1)(f) GDPR).

I forbindelse med din ordre deler vi dine opplysninger med følgende tredjeparter:

Distribusjonsvirksomheter som DHL og GLS, for å kunne fremsende dine varer.

Trustpilot, utelukkende til bruk for at Trustpilot kan kontakte deg per e-post vedrørende din bedømmelse av kjøpsforløpet.

Virksomheter og andre tredjeparter som vi samarbeider med i forbindelse med håndtering av sosiale medier, markedsføring og reklame.

3.2.2 Opprettelse som ”member”

Les Deux behandler følgende opplysninger når du oppretter en brukerprofil på vår hjemmeside:

Navn.
Adresse.
E-postadresse.
Øvrige kontaktopplysninger som du måtte opplyse oss.
Opplysninger om eventuelle kjøp du har foretatt.

Formålet med behandlingen er:

Å tilby deg en plattform med overblikk over plasserte ordrer.
Å gi deg en bedre og raskere opplevelse når du foretar kjøp.
Tilpasning av vår kommunikasjon og markedsføring til deg.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine opplysninger er:

Vi behandler dine data for vår legitime interesse i å tilby og administrere din medlemsprofil, samt tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring til deg (Artikkel 6(1)(f) GDPR).

Ved å tilmelde deg som et «medlem» kan vi inkludere tredjeparter som støtter vår plattform (databehandlere) og behandler dine personlige data. Når du registrerer deg som et «medlem» kan vi dele dine personlige data med tredjeparter som beskrevet ovenfor i seksjon 3.2.1.

3.2.3 Nyhetsbrev og kontakt

Les Deux behandler følgende opplysninger når du tilmelder deg vårt nyhetsbrev:

Navn.
E-postadresse.
Øvrige kontaktopplysninger som du måtte opplyse oss.

Formålet med behandlingen er:

Fremsendelse av nyhetsbrev.
Besvarelse av din henvendelse.
Tilpasning av vår kommunikasjon og markedsføring til deg.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine opplysninger er:

Etter mottakelsen av ditt samtykke til å motta nyhetsbrev er rettsgrunnlaget for fremsendelse av nyhetsbrevet Les Deux’ legitime interesser, da vi anvender dine opplysninger med henblikk på å fremsende det ønskede materiale (GDPR art. 6, stk. 1, litra f)
Hvis du kontakter oss, er rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger Les Deux’ legitime interesser i å besvare din henvendelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra f)

Vi deler dine personlige data med tredjeparter, f.eks. sosiale media-virksomheter og lignende tredjeparter som vi samarbeider med i forbindelse med markedsføring. Vi kan videre inkludere leverandører, eksempelvis leverandører av hosting-tjenester og nyhetsbrev-tjenester (databehandlere).

4. Databehandlere og overførsel av personopplysninger til tredjeland

Dine personopplysninger kan deles med leverandører, samarbeidspartnere, avtaleparter eller andre tredjeparter, som behandler data på vegne av Les Deux (databehandlere). Ved benyttelse av databehandlere sikrer Les Deux at det inngås en skriftlig avtale, hvor databehandleren alene må behandle personopplysninger i overensstemmelse med Les Deux’ instruks og til bruk for Les Deux’ formål, som angitt i denne privatlivspolitikk. Det vil være et krav at databehandleren etablerer tilstrekkelige organisatoriske og sikkerhetsmessige sikkerhetsforanstaltninger.

Les Deux overfører kun personopplysninger til land utenfor EU/EØS når det er truffet passende foranstaltninger for å beskytte dem, hvilket er et krav etter lovgivning om databeskyttelse. Overførsel av personopplysninger til mottakere i tredjeland vil skje med relevant lovlig overførselsgrunnlag; i de fleste tilfeller etter Europakommisjonens standardkontrakter.

For å understøtte funksjoner i forbindelse med kjøp på vår hjemmeside anvender vi Shopify, som i utgangspunktet alene behandler opplysninger innenfor EU/EØS. Shopify kan dessuten overføre opplysninger til Canada, som av Europakommisjonen er godkjent som et sikkert tredjeland, da Shopify er underlagt den canadiske lovgivning om databeskyttelse (PIPED ACT).

5. Oppbevaring av opplysninger

Vi sletter dine opplysninger når de ikke lenger er nødvendige av hensyn til ovenstående formål.

Vi oppbevarer dessuten dine opplysninger hvis vi er forpliktet til det etter lovgivning, eksempelvis bogføringslovgivningen, hvoretter visse opplysninger skal oppbevares i 5 år.

Derutover sletter vi inaktive brukerprofiler, såkalte ”members”, etter ét års inaktivitet. Innen slettingen påminnes brukeren om den forestående sletting.

6. Dine rettigheter

Du har rett til å anmode Les Deux om å få innsikt i dine personopplysninger. Såfremt dine personopplysninger er uriktige eller villedende, har du rett til å anmode Les Deux om å beriktige opplysningene. Du har også rett til å anmode Les Deux om å slette eller begrense behandlingen av dine personopplysninger. I visse tilfeller kan du foreta en innsigelse mot behandlingen, på samme måte som at du kan ha rett til dataportabilitet. Hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter kan du rette henvendelse til customercare@lesdeux.com eller via post: Les Deux ApS, Bernhard Bangs Allé, 25, 2 tv, 2000 Frederiksberg C.

Du har også rett til å avgi en klage til Datatilsynet, som du kan kontakte på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.

I de tilfeller hvor vår behandling utelukkende er basert på ditt eksplisitte samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Tilbaketrekningen av samtykke berører ikke lovligheten av den behandling som er basert på samtykke innen tilbaketrekningen.

Nyhetsbrev

Registrer deg for siste nytt

© 2024 Les Deux Inc. All Rights Reserved.