1. INTRODUKSJON

1.1 Ved bruk av nettsiden www.lesdeux.no og dens relaterte tjenester godkjenner du Les Deux’ ApS’ (herunder “Les Deux”, “vi”, “oss” eller “vår”) behandling av dine personlige data som som tegnet i denne retningslinjen for personvern og bruk av cookies (the “Policy”). 


1.2 Retningslinjene gjelder alle Les Deux’ brukere og og kunder fra 25. mai 2018. Les Deux forbeholder seg rettighetene til å endre denne personvernerklæringen til enhver tid med passende forhåndsvarsel til brukere og kunder. 

 1. KONTROLL AV DATA

 

2.1 Behandlingsansvarlig

Les Deux er behandlingsansvarlig og vi sikrer at personlig data er behandlet i samsvar med relevante lover. 

 

2.2 Vi tar beskyttelse av dine data seriøst

Vi samler og behandler personlig data med operasjonen av nettsiden www.lesdeux.no, og har derfor adoptert denne personvernerklæringen for å informere deg om hvordan vi prosesserer de personlige data vi innhenter. 

2.3 Vi sikrer rettferdig og transparent dataprosessering

Når vi spør om å gjøre dine personlige data tilgjengelig for oss vil vi informere deg om de personlige data vi prosesserer og formålet herav. Du vil motta denne informasjonen når dine personlige data blir hentet. 

2.4 Kontaktinformasjon. 

Hvis du vil komme i kontakt med oss er vår kontaktinformasjon følgende:

 

Organisasjonsnummer 925 352 217

Les Deux

c/o TIMEVAT AS

Postboks 11, Alnabru

0614 Oslo

----

Les Deux ApS

Bernhard Bangs Allé 25, 2 tv.

2000 Frederiksberg

Reg.-no.: 33506465

Telefon: +45 78 74 53 35

E-post: info@lesdeux.com

 

 1. BEHANDLING AV PERSONLIGE DATA

3.1 Bruk uten å melde seg på tjenester

Det er mulig å bruke vår nettside uten at vi samler inn dine personlige data som beskrevet i det følgende. Ved bruke nettsiden kan vi bruke cookies og deaktivering av cookies kan potensielt redusere nettsidens funksjonalitet. Du kan lese mer om cookies i seksjon 6 nedenfor.

3.2 Prosessering av personlige data når du melder deg på tjenester, foretar et kjøp eller kontakter oss. 

Vi bruker dine personlige data i vår tjenesteyting for å forbedre og sikre kvalitet i våre tjenester og kontakt med deg. De personlige data vi hovedsakelig bruker omfatter 

 • personlig data i form av kontakt- og bankinformasjon 
 • informasjon fra henvendelser til oss, klager, tilbakemeldinger, osv.

Les Deux henter ikke personlig data om våre brukere eller kunder fra noen tredjeparter. 

3.3 Vi henter og lagrer dine personlige data for spesifikke formål

Vi henter og lagrer data i samsvar med spesifikke formål eller andre lovlige kommersielle formål. Dette er tilfellet når vi skal:

 • Administrere din relasjon til oss, inkludert registreringsprosessen.
 • Behandle din betaling og levering av våre tjenester, inkludert utføring av din bestilling. 
 • Behandle dine forespørsler om spesielle tjenester.
 • Forbedre våre tjenester.
 • Tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring til deg.

I det følgende kan du lese mer om individuelle tjenester. Vi vil alltid arbeide for å overholde generelle prinsipper beskrevet for hver individuelle tjeneste.

3.3.1 Bestillinger

[KORTE BESKRIVELSER AV TJENESTER OG FORMÅLET]

Les Deux behandler følgende informasjon:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Land
 • Registrerings- og kontonummer
 • Login & passord
 • IP adresse(r)

For bruk av våre tjenester prosesserer Les Deux følgende for bruk av:

 • Login og nettleserdata, hvis godkjent av bruker
 • Administrering av betalinger og regnskap
 • Bestillingshistorikk
 • Klager
 • Henvendelser
 • Meldinger på nettsiden
 • Data som blir automatisk hentet på bakgrunn av brukeraktivitet på nettsiden (jfr. retningslinjer for cookies nedenfor)

Hvis du bestiller varer på vår nettside vil vi overføre dine data som følgende: 

 • navn og adresse til Linklog og UPS for å kunne levere varene.
 • E-post informasjon til Trustpilot for at de skal kunne kontakte deg på e-post for å få din vurdering av kjøpsprosessen.

Vi vil prosessere denne informasjonen basert på din godkjennelse og i tråd med de andre vilkår i denne retningslinjen. 

3.3.2 Nyhetsbrev

Utover å foreta bestillinger på vår nettside kan du også separat opprette et abonnement på vårt nyhetsbrev. Du kan alltid avslutte abonnementet på disse tjenestene i hver henvendelse. Du vil ikke motta andre nyhetsbrev eller andre uønskede kommersielle henvendelser uten din godkjennelse på forhånd. 

Vi bruker tjenesten Mailchimp for å sende våre nyhetsbrev. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt vil ditt navn og e-post bli overført til Mailchimp. 

Vi bruker teknologi fra Mailchimp som gjør at vi kan se hvis du har klikket på lenker i vår reklame. Vi bruker informasjonen for statistiske formål. 

 1. BEHANDLING AV PERSONLIG DATA

4.1 Tilgang til personlig data

For å kunne yte våre tjenester til deg er det nødvendig å gi tilgang til relevant personlig data om deg til forretningspartnere som leverandører f.eks bestilling- og returbehandling, betalingsløsninger, osv.

Vi bruker utelukkende databehandlere som tilbyr tilstrekkelig garanti for at passende tekniske og organisatoriske løsninger møter kravene for relevante lover om personvern og informasjonssikkerhet, inklusivt sikring av beskyttelse under rettigheter om den opplysningen gjelder. 

4.2 Vi behandler kun relevant personlig data

Vi behandler kun personlig data om deg som er relevant og tilstrekkelig i samsvar med med formålene definert ovenfor. Formålene er bestemmende for de typer av personlig data om deg som blir prosessert. The samme gjelder omfanget av de personlige data vi bruker, f.eks bruker vi ikke mer personlig data enn nødvendig for det bestemte formål. 

4.3 Vi behandler kun relevant personlig data

Vi henter, prosesserer og lagrer personlig data som er nødvendig for å realisere våre bestemte formål. I tillegg kan lover bestemme hvilke personlige data som er nødvendig å hente og lagre for vår forretningsdrift, f.eks regnskapslovgivning. Typen og omfanget av personlig data vi behandler kan også være nødvendig for å innfri en kontrakt eller andre juridiske forpliktelser.

4.4. Vi undersøker og oppdaterer dine personlige data

Vi sikrer at dine personlige data som vi prosesserer ikke er feil eller misledende. Vi vil også oppdatere dine personlige data kontinuerlig. Siden våre tjenester avhenger av riktig og oppdatert informasjon vil vi gjerne at du informerer oss om relevante endringer i dine personlige data. Du kan logge inn i din profil på vår nettside eller bruke vår kontaktinformasjon ovenfor for å gjøre oss oppmerksom på dine endringsforslag.

4.5 Vi sletter dine personlige data når de ikke lenger er nødvendig å beholde

Vi sletter dine personlige data når det ikke lenger er nødvendig for formålet det var hentet, behandlet eller lagret. 

Vi vil lagre personlig data som vi er forpliktet til å beholde i samsvar med loven, i tilfellet at det er noen, f.eks regnskapslovgivning.

I tillegg sletter vi inaktive brukerprofiler, kalt “medlemmer”, etter ett års inaktivitet. Brukeren får beskjed før profilen blir slettet. 

4.6 Vi mottar din tillatelse før vi behandler dine personlige data

Vi vil motta tillatelse før vi behandler dine personlige data for formålene beskrevet ovenfor med mindre det er andre juridiske grunner for samlingen av personlig data. Vi vil gjøre deg oppmerksom på disse juridiske grunnene og vår lovlige interesse for å prosessere dine personlige data, f.eks hvis prosesseringen er nødvendig for å utføre en kontrakt som du er part i eller for å kunne utføre de tjenestene du etterspør før du blir del av en kontrakt. 

Din tillatelse er frivillig og du kan på hvilket som helst tidspunkt trekke tilbake tillatelsen ved å kontakte oss. Bruk kontaktinformasjonen beskrevet ovenfor hvis du ønsker å trekke tilbake din tillatelse eller ønsker mer informasjon. Tilbaketrekkelsen av din tillatelse vil ikke påvirke våre lovligheten for databehandling basert på din tillatelse før tidspunktet for tilbaketrekkelsen.

4.7 Vi vil ikke avsløre dine personlige data uten din tillatelse

Vi vil motta din tillatelse og gi deg informasjon om hva dine personlige data brukes til før vi formidler personlig informasjon om deg til forretningspartnere og andre, f.eks for markedsføringsformål. Du kan på hvilket som helst tidspunkt reservere deg fra slik formidling av personlig data. [Brukere med dansk CPR-nummer kan fravelge spesifikke uoppfordrede markedsføringshenvendelser ved å kontakte CPR-registeret via borger.dk]. Vi mottar din tillatelse hvis vi er juridisk forpliktet til å formidle dine personlige data videre, f.eks som del av en forskriftsmessig oppgave med en statlig instans.

 1. SIKKERHET

5.1 Vi beskytter dine personlige data

Vi beskytter dine personlige data for å unngå uønsket tap eller endringer, mot uautorisert offentliggjøring og mot uautoriserte personers tilgang til dine personlige data. 

Vi bruker databehandlere i EU som lagrer og behandler personlig data på vegne av Les Deux i samsvar med denne retningslinjen for personvern og nåværende lovgivning. Hvis du har opprettet abonnement for vårt nyhetsbrev vil ditt navn og din e-post bli videreformidlet til Mailchimps servere i USA. Mailchimp er sertifisert av Privacy Shield, jfr. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG, som betyr at EU-kommisjonen har vurdert at Mailchimp sikrer et tilstrekkelig nivå av sikkerhet.

Skulle et sikkerhetsbrudd oppstå vil vi informere deg så fort som mulig hvis bruddet resulterte i en høy risiko for dine rettigheter, f.eks identitetstyveri, økonomisk tap, diskriminering av deg, tap av omdømme eller andre vesentlige besvær.