Current language

About Les Deux

Historien om Les Deux

Les Deux er historien om et tverrkulturelt forhold mellom en politisk flyktning og en forstadsgutt; to personligheter i stand til å inspirere hverandre på bakgrunn av deres diversitet. 

Autentisiteten av dette forholdet skapte rammene for Les Deux, et unikt møte mellom mentaliteter. 

Selv om vi har kommet en lang vei har vårt DNA aldri endret seg. Våre forskjelligheter har medvirket til at vi alltid har inspirert hverandre med henblikk på å aldri stoppe med å forfølge vår visjon.

Les Deux ble skapt med internasjonale røtter og siden den første høstkvelden da reisen startet har vi aldri sett tilbake, men fortsatt jakten mot å bli det mest meningsfulle mote-brand i verden.

Våre formål

Vi strekker oss for å skape et bedre liv gjennom Les Deux som merkevare. Vår visjon er å bli det mest meningsfulle mote-brand i verden med en hensikt om å inspirere folk til å følge deres drømmer og engasjere seg i verden vi lever i, og i fellesskap etterlate en betydelig arv.

Våre verdier

Inspirere - vi vil inspirere andre til å forfølge deres drømmer og aldri stoppe med å tro på seg selv. Alt vi gjør skal settes i verden for å inspirere de omkring oss, om det er måten vi designer og kommuniserer våre kolleksjoner på, om det er våre samarbeidspartnere eller om det er måten vi arbeider på. Vårt inspirasjonsunivers spenner bredt og tar utgangspunkt i den moderne manns verden.

Personlige relasjoner - I alt vi foretar oss ønsker vi å gjøre det personlig og meningsfylt. Vi mener at det er nødvendig å bygge tillitsfulle forhold med alle vi arbejder med, alle som følger oss på reisen og alle vi har den minste relasjon til. Vi ønsker å inkludere dem i vårt kontinuerlige arbeid mot å bli verdens mest meningsfulle brand og påvirke så mange mennesker som mulig gjennom det. 

Grundighet - Uansett hva vi gjør strekker vi oss for å yte vårt maksimale og konstant presse oss selv til å bli bedre. Vi ønsker å bli verdens mest meningsfulle brand for så mange mennesker som mulig gjennom en inspirerende tilgang til det vi arbeider med. Grundighet er et vitalt element for å oppnå dette målet. Derfor er det en innebygget felles forståelse for det vi gjør som brand.  

Arv - vår samfunnsmessige innvirkning er altavgjørende, som betyr at vi går opp i hvordan vi driver vårt brand og den verden vi agerer i. Dette gjøres især gjennom vårt Les Deux Legacy initiativ med to hovedfokus; bæredyktighet og veldedighet. Alt arbeidet med Les Deux Legacy handler om å etterlate en arv vi kan være stolte av og takle disse problemstillinger på en inspirerende måte.